مدیریت : سید کاظم طباطبایی

سید مجتبی طباطبایی

آدرس: جمهوری اسلامی ایران، خراسان رضوی،مشهد مقدس، آرامگاه فردوسی، خیابان شهدا، پلاک 81

تماس: +98-9151047009

+98 5132663149

فضای مجازی:

telegram: @toosk_ir

instagram: toosk.ir